Zprávy ve formátu otevřených dat (strany využily online aplikaci)
Zde jsou k dispozici zprávy od stran, které využily online aplikaci úřadu. Data lze zobrazovat a stahovat ve formátech html, csv, xls a json. Využití online aplikace nebylo povinné. Automaticky se zde zpřístupní každá zpráva, kterou kandidát v online aplikaci uzavřel.

Ostatní zprávy (v pdf dle formuláře příslušné vyhlášky)
Zde naleznete v pdf zprávy od ostatních stran, které vyplnily papírový formulář dle příslušné vyhlášky nebo zprávu vyhotovily vlastním způsobem. Zprávy se zde umisťují manuálně, je proto pravděpodobná určitá prodleva mezi doručením úřadu a zveřejněním (obvykle do dvou pracovních dnů).