Homepage

Omezení provozu úřadu v souvislosti s vývojem situace ohledně koronaviru

V návaznosti na opatření vlády ČR žádáme o maximální omezení pohybu návštěv v sídle úřadu. Pro komunikaci s úřadem využívejte prioritně elektronické, poštovní a telefonní kontakty.

Úřední hodiny jsou nově stanoveny následovně:

Pondělí od 09.00 do 12.00
Středa od 09.00 do 12.00

Vstup do budovy je povolen pouze v odůvodněných případech za podmínek uvedených v sekci Aktuality, kde naleznete další informace.

Upozornění v souvislosti s výročními finančními zprávami stran

Úřad i v návaznosti na opakující se dotazy vnímá nejistotu představitelů stran a hnutí ve vztahu k termínu odevzdávání výročních finančních zpráv (VFZ). Vzhledem k zákonem stanovenému termínu předkládání těchto zpráv nicméně úřad nemá možnost jej jakkoliv měnit. Pokud nebude VFZ v zákonném termínu předložena, a nebo bude předložena jako neúplná, bude strana či hnutí podle zákona vyzvána k jejímu předložení, resp. doplnění. Úřad současně upozorňuje, že předložení úplné VFZ v zákonném termínu je podmínkou pro výplatu splátky státního příspěvku na činnost stran a hnutí za první čtvrtletí letošního roku, kterou provádí Ministerstvo financí.

Volby do Senátu
2020


 • Volební zákon
 • Připravujeme: průvodce kampaní – manuál pro veřejnost, kandidující i samosprávy
 • Metodická stanoviska (“dotazy a odpovědi”)
 • Připravujeme: volební účty stran a koalic, weby s informacemi o financování kampaně
 • Připravujeme: volební účty a informace o financování kampaně:
  registrované třetí osoby

Pro účastníky volební kampaně

 • Strany & hnutí, koalice, nezávislí kandidáti:
  Připravujeme: Oznámení o financování volební kampaně a zřízení volebního účtu
  Aplikace pro zprávy o financování kampaně
 • Registrované třetí osoby:
  Připravujeme: Žádost o registraci
  – Připravujeme: Oznámení o financování kampaně a zřízení volebního účtu