Jak učinit podání

Jak úřadu zaslat podnět nebo podání?

Tak jako každé jiné veřejné instituci, můžete i našemu úřadu adresovat podněty a podání. Zatímco pro podněty neplatí zcela striktní pravidla, podání je přesně upraveno správním řádem.

Podněty

S vašimi podněty můžete úřad kontaktovat libovolným způsobem – osobně, poštou, e-mailem, telefonicky či datovou schránkou. Odkaz na kontakty naleznete v menu. Doporučujeme obracet se ve všech případech na podatelnu, která věc postoupí dále.

Pro sepsání podnětu doporučujeme použít šablonu, díky níž může být podnět přesnější a úplnější. Šablona však není povinná, podnět lze podat i v jiné podobě. Šablonu si můžete stáhnout zde. Doporučujeme soubor uložit do počítače a teprve potom otevřít v pdf aplikaci (například Adobe Acrobat). Pokud jej otevřete v okně prohlížeče, je možné, že některé prvky nebudou správně fungovat. Po vyplnění soubor odešlete mailem na adresu podatelna@udhpsh.cz

Podání

Pokud chcete učinit podání ve smyslu správního řádu, je nutné, abyste splnil(a) podmínky, které příslušný zákon stanovuje. I v takovém případě je sice podání možné učinit ústně, ale musí o tom být u nás sepsán protokol. Písemné (listinné) podání musíte opatřit vlastnoručním podpisem. Hodláte-li podání zaslat e-mailem, musí být opatřeno uznávaným elektronickým podpisem. To se netýká datové schránky – podání učiněné jejím prostřednictvím elektronický podpis mít nemusejí. Jestliže vaše podání nebude mít tyto náležitosti (tedy nebude učiněno do potokolu nebo nebude ručně či elektronicky podepsané), můžete do ho 5 dnů od doručení uvedenými způsoby dodatečně potvrdit. Když to uděláte, úřad podání přijme s původním datem doručení. Pokud předepsanou formu nesplníte, nemůže se úřad věcí zabývat jako podáním ve smyslu správního řádu. Doporučujeme se seznámit i s dalšími povinnými náležitostmi podání. Najdete je v § 37 odst. 2 zákona č. 500/2014 Sb., v platném znění. Co se rozumí uznávaným elektronickým podpisem, se dozvíte v § 6 zákona č. 297/2016 Sb., v platném znění.

Zastupujete politickou stranu, která chce úřadu podat výroční finanční zprávu nebo zprávu o financování kampaně? Pro tyto případy lze využít i podání prostřednictvím internetové aplikace úřadu. Pravidla pro doručení těchto zpráv naleznete tady. V ostatních případech (oznámení volebního účtu, stránky s informacemi o financování kampaně atp.) se řiďte výše uvedenými pravidly podání podle správního řádu.