O nás

ÚŘAD PRO DOHLED NAD HOSPODAŘENÍM POLITICKÝCH STRAN A POLITICKÝCH HNUTÍ

Úřad vykonává dohled nad hospodařením politických stran, politických hnutí a politických institutů. Úřad vykonává dohled zkoumáním výročních finančních zpráv předkládaných stranami a hnutími, nebo provádí vlastní kontrolu jejich hospodaření a projednává správní delikty a ukládá sankce dle zákona.

PŘEDSEDA A ČLENOVÉ ÚŘADU


Mgr. Vojtěch Weis, Předseda Úřadu, Předseda stojí v čele úřadu a řídí jeho činnost

PhDr. Jan Outlý, Ph.D., Člen Úřadu, Pověřen koordinací kontrol voleb do Poslanecké sněmovny

Mgr. et Mgr. Jiří Navrátil, Ph.D., Člen Úřadu, Pověřen koordinací kontrol voleb do zastupitelstev krajů a v oblasti hospodaření politických stran, hnutí a institutů

Mgr. et Mgr. Tomáš Hudeček, Člen Úřadu, Pověřen koordinací kontrol voleb do Senátu a koordinací správních řízení

Ing. František Sivera, Člen Úřadu, Pověřen koordinací kontrol volby prezidenta a voleb do Evropského parlamentu

Organizační struktura Úřadu pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí