ÚŘAD PRO DOHLED NAD HOSPODAŘENÍM POLITICKÝCH STRAN A POLITICKÝCH HNUTÍ

Úřad vykonává dohled nad hospodařením politických stran, politických hnutí a politických institutů. Úřad vykonává dohled zkoumáním výročních finančních zpráv předkládaných stranami a hnutími, nebo provádí vlastní kontrolu jejich hospodaření a projednává správní delikty a ukládá sankce dle zákona.

PŘEDSEDA A ČLENOVÉ ÚŘADU

Ing. František Sivera

Ing. František Sivera, předseda úřadu - pověřený kontrolou voleb prezidenta republiky

PhDr. Jan Outlý, Ph.D.

PhDr. Jan Outlý, Ph.D., člen úřadu pověřený vedením kontrol voleb do Poslanecké sněmovny a krajských zastupitelstev a garancí provozu IT aplikací využívaných pro výkon dohledu

Mgr. et Mgr. Aneta Pinková, Ph.D.

Mgr. et Mgr. Aneta Pinková, Ph.D., členka úřadu pověřená vedením agendy voleb do Senátu a do Evropského parlamentu

Doc. Ing. Bc. Petr Vymětal, Ph.D.

Doc. Ing. Bc. Petr Vymětal, Ph.D., člen úřadu pověřený vedením kontrolní a dohledové činnosti v agendě hospodaření politických stran, hnutí a institutů a aktivitami pro zajištění vstupních analýz a dat využívaných pro výkon dohledu

 

Organizační struktura Úřadu pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí