Kontakty na pracovníky úřadu

 

PŘEDSEDA A ČLENOVÉ ÚŘADU
Příjmení, jméno (titul/y) Funkce Agenda E-mail Telefon
Sivera František, Ing. předseda úřadu Pověřen kontrolou voleb prezidenta republiky frantisek.sivera@udhpsh.cz 737 006 799
Outlý Jan, PhDr., Ph.D. člen úřadu Pověřen vedením a kontrolou dohledové a kontrolní činnosti v agendách voleb do Poslanecké sněmovny, voleb do krajských zastupitelstev a koordinací a prováděním aktivit pro zajištění řádné funkčnosti a provozu IT aplikací využívaných pro výkon dohledové činnosti jan.outly@udhpsh.cz 735 134 441
Pinková Aneta, Mgr. et Mgr., Ph.D. členka úřadu Pověřena vedením a kontrolou dohledové a kontrolní činnosti v agendách voleb do Senátu a voleb do Evropského parlamentu aneta.pinkova@udhpsh.cz 731 770 848
Zpěvák Aleš, JUDr., Ph.D. člen úřadu Pověřen vedením a kontrolou výkonu agendy správních řízení a činností souvisejících vykonávaných oddělením kontroly a správního řízení ales.zpevak@udhpsh.cz 602 530 975
Vymětal Petr, Doc. Ing. Bc., Ph.D. člen úřadu Pověřen vedením kontrolní a dohledové činnosti v agendě hospodaření politických stran, politických hnutí a politických institutů a koordinací a prováděním aktivit pro zajištění vstupních analýz a dat využívaných pro výkon kontrolní a dohledové činnosti úřadu petr.vymetal@udhpsh.cz 732 892 259