Lhůty ve volbách do zastupitelstev krajů 2020

Úkon Termín
Zřídit volební účet pondělí 20.4.2020
Zveřejnění výdajů kampaně registrované třetí osoby pátek 16.10.2020
Oznámení dárců a poskytovatelů bezúplatného plnění středa 30.9.2020
RTO musí ponechat zveřejněný přehled výdajů středa 6.1.2021
Strany musejí předložit zprávu i financování kampaně pondělí 4.1.2021
Strany musejí zaslat účetnictví kampaně pondělí 4.1.2021
S penězi na volebních účtech stran nelze disponovat min. * do pondělí 5.4.2021
Volební účty stran lze zrušit nejdříve čtvrtek 3.6.2021
RTO musí uchovat výpisy z volebního účtu pondělí 6.10.2025

*) Kromě úhrady volebních výdajů a případné pokuty uložené Úřadem