Lhůty ve volbách do zastupitelstev krajů 2020

ÚkonTermín
Zřídit volební účetpondělí 20.4.2020
Zveřejnění výdajů kampaně registrované třetí osobypátek 16.10.2020 *
Oznámení dárců a poskytovatelů bezúplatného plněnístředa 30.9.2020
RTO musí ponechat zveřejněný přehled výdajů středa 6.1.2021 *
Strany musejí předložit zprávu i financování kampaněpondělí 4.1.2021 *
Strany musejí zaslat účetnictví kampaněpondělí 4.1.2021 *
S penězi na volebních účtech stran nelze disponovat min. ** dopondělí 5.4.2021 *
Volební účty stran lze zrušit nejdřívečtvrtek 3.6.2021 *
RTO musí uchovat výpisy z volebního účtupondělí 6.10.2025 *

*) Tyto lhůty se odvíjejí ode dne vyhlášení celkových výsledků voleb, který neznáme. Uvedená data platí, pokud by výsledky voleb byly prostřednictvím Sbírky zákonů oznámeny 6. 10. 2020. Jakmile budou výsledky oficiálně oznámeny, lhůty případně upravíme.
**) Kromě úhrady volebních výdajů a případné pokuty uložené Úřadem