Lhůty ve volbě prezidenta republiky 2023

Lhůty ve volbě prezidenta republiky 2023

Úkon Termín
Zřízení volebního účtu čtvrtek 7.7.2022
Zveřejnění údajů o dárcích a poskytovatelích bezúplatných plnění – 1. kolo středa 11.1.2023 (0:00 hod., resp. úterý 24:00 hod.)
Zveřejnění údajů o dárcích a poskytovatelích bezúplatných plnění – 2. kolo středa 25.1.2023 (0:00 hod., resp. úterý 24:00 hod.)
Zveřejnění výdajů kampaně registrované třetí osoby pátek 10.2.2023
Registrované třetí osoby musejí ponechat zveřejněný přehled výdajů úterý 2.5.2023
Kandidáti musejí zaslat Úřadu a na svých internetových stránkách zveřejnit zprávu o financování kampaně úterý 2.5.2023
Kandidáti musejí zaslat účetnictví kampaně úterý 2.5.2023
S penězi na volebních účtech kandidátů nelze disponovat min.** do pondělí 31.7.2023
Kandidáti musejí převést nevyužité prostředky na veřejně prospěšné účely do *** pátek 29.9.2023
Registrované třetí osoby musejí uchovat výpisy z volebního účtu pondělí 31.1.2028

**) Kromě úhrady volebních výdajů a případné pokuty uložené Úřadem
***) Kandidát na funkci prezidenta do 15 dnů ode dne, kdy byly peněžní prostředky na volebním účtu nevyužité na volební kampaň převedeny na veřejně prospěšný účel, zveřejní na svých internetových stránkách a současně zašle Úřadu jím podepsanou informaci o tom, komu, v jakém rozsahu a na jaký veřejně prospěšný účel byly tyto peněžní prostředky převedeny. Po převedení prostředků lze volební účet zrušit.