Lhůty pro volby do Evropského parlamentu 2024

Lhůty pro volby do Evropského parlamentu, 7. – 8. 6. 2024

Tento přehled lhůt není kompletním seznamem povinností kandidujících subjektů v kampani. Ty najdete v Průvodci pravidly financování politiky.

ÚKON TERMÍN
Zřízení volebního účtu a stránek o financování volební kampaně pondělí 4. 3. 2024
Zveřejnění údajů o dárcích a poskytovatelích bezúplatných plnění středa 5. 6. 2024 (0:00 hod., resp. úterý 24:00 hod.)
Zveřejnění výdajů kampaně registrované třetí osoby pátek 21. 6. 2024*
Registrované třetí osoby musí ponechat zveřejněný přehled výdajů pondělí 9. 9. 2024*
Předložení a zveřejnění zprávy o financování volební kampaně pondělí 9. 9. 2024*
Zaslání účetnictví kampaně pondělí 9. 9. 2024*
S penězi na volebních účtech kandidujících subjektů nelze disponovat min. do** do pondělí 9. 12. 2024*
Lhůta, do níž je nutné převést nevyužité prostředky z volebního účtu, pokud se subjektem není vedeno správní řízení. čtvrtek 6. 2. 2025*
Registrované třetí osoby musí uchovat výpisy z volebního účtu pondělí 11. 6. 2029*

 

* Tyto lhůty se odvíjejí ode dne vyhlášení celkových výsledků voleb, který neznáme. Uvedená data platí, pokud by výsledky voleb byly prostřednictvím Sbírky zákonů oznámeny 11.  6. 2024. Jakmile budou výsledky oficiálně oznámeny, lhůty případně upravíme.

** Po převedení prostředků je možné účet zrušit.