Lhůty pro účastníky kampaně - Senátní volby 2024

LHŮTY PRO VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČR 2024

Tento přehled lhůt není kompletním seznamem povinností kandidujících subjektů v kampani. Ty najdete v Průvodci pravidly financování politiky.

ÚKON      TERMÍN
Zřízení volebního účtu a stránek o financování volební kampaněPondělí 17. 6. 2024
Zveřejnění údajů o dárcích a poskytovatelích bezúplatných plnění – 1 koloStředa 18. 9. 2024 (0:00 hod., resp. úterý 24:00 hod.)
Zveřejnění údajů o dárcích a poskytovatelích bezúplatných plnění – 2. kolo  Středa 25. 9. 2024 (0:00 hod., resp. úterý 24:00 hod.)  
Zveřejnění výdajů kampaně registrované třetí osobyPátek 11. 10. 2024
Registrované třetí osoby musí ponechat zveřejněný přehled výdajůPo dobu tří měsíců, minimálně do 30. 12.  2024
Předložení a zveřejnění zprávy o financování volební kampaněPondělí 30. 12. 2024
Zaslání účetnictví kampaněPondělí 30. 12. 2024
S penězi na volebních účtech kandidujících subjektů nelze disponovat min. do*Pondělí 31. 3. 2025
Lhůta, do níž je nutné převést nevyužité prostředky z volebního účtu, pokud se subjektem není vedeno správní řízení.**Čtvrtek 29. 5. 2025
Nezávislí kandidáti musejí převést nevyužité prostředky na veřejně prospěšné účely do***Čtvrtek 29. 5. 2025  
Registrované třetí osoby musí uchovat výpisy z volebního účtuPondělí 1. 10. 2029

* Kromě úhrady volebních výdajů a případné pokuty uložené Úřadem
** Po převedení prostředků je možné účet zrušit.
*** Nezávislý kandidát do 15 dnů ode dne, kdy byly peněžní prostředky na volebním účtu nevyužité na volební kampaň převedeny na veřejně prospěšný účel, zveřejní na svých internetových stránkách a současně zašle Úřadu jím podepsanou informaci o tom, komu, v jakém rozsahu a na jaký veřejně prospěšný účel byly tyto peněžní prostředky převedeny.