Lhůty - Senát 2020

Lhůty v řádných volbách do Senátu 2020

Úkon Termín
Zřízení volebního účtu pondělí 20.4.2020
Oznámení dárců a poskytovatelů bezúplatného plnění – 1. kolo středa 30.09.2020 (0:00 hod., resp. úterý 24:00 hod.)
Oznámení dárců a poskytovatelů bezúplatného plnění – 2. kolo středa 07.10.2020 (0:00 hod., resp. úterý 24:00 hod.)
Zveřejnění výdajů kampaně registrované třetí osoby pátek 23.10.2020
RTO musí ponechat zveřejněný přehled výdajů středa 13.1.2021
Strany a nezávislí kandidáti musejí předložit zprávu i financování kampaně pondělí 11.1.2021
Strany a nezávislí kandidáti musejí zaslat účetnictví kampaně pondělí 11.1.2021
S penězi na volebních účtech stran a nezávislých kandidátů nelze disponovat min.** do pondělí 12.4.2021
Lhůta, do níž je nutné převést nevyužité prostředky z volebního účtu, pokud se subjektem není vedeno správní řízení.*** čtvrtek 10.6.2021
Nezávislí kandidáti musejí převést nevyužité prostředky na veřejně prospěšné účely do **** čtvrtek 10. 6. 2021
RTO musí uchovat výpisy z volebního účtu pondělí 13.10.2025

**) Kromě úhrady volebních výdajů a případné pokuty uložené Úřadem
***) Po převedení prostředků je možné účet zrušit.
****) Nezávislý kandidát do 15 dnů ode dne, kdy byly peněžní prostředky na volebním účtu nevyužité na volební kampaň převedeny na veřejně prospěšný účel, zveřejní na svých internetových stránkách a současně zašle Úřadu jím podepsanou informaci o tom, komu, v jakém rozsahu a na jaký veřejně prospěšný účel byly tyto peněžní prostředky převedeny.