Lhůty v řádných volbách do Senátu 2020

ÚkonTermín
Zřízení volebního účtupondělí 20.4.2020
Oznámení dárců a poskytovatelů bezúplatného plnění – 1. kolostředa 30.09.2020 (0:00 hod., resp. úterý 24:00 hod.)
Oznámení dárců a poskytovatelů bezúplatného plnění – 2. kolostředa 07.10.2020 (0:00 hod., resp. úterý 24:00 hod.)
Zveřejnění výdajů kampaně registrované třetí osobypátek 16.10.2020 *
RTO musí ponechat zveřejněný přehled výdajů středa 6.1.2021 *
Strany musejí předložit zprávu i financování kampaněpondělí 4.1.2021 *
Strany musejí zaslat účetnictví kampaněpondělí 4.1.2021 *
S penězi na volebních účtech stran nelze disponovat min.** dopondělí 5.4.2021 *
Lhůta, do níž je nutné převést nevyužité prostředky z volebního účtu, pokud se subjektem není vedeno správní řízení.***čtvrtek 3.6.2021 *
Nezávislí kandidáti musejí převést nevyužité prostředky na veřejně prospěšné účely do ****čtvrtek 3. 6. 2021 *
RTO musí uchovat výpisy z volebního účtupondělí 6.10.2025 *

*) Tyto lhůty se odvíjejí ode dne vyhlášení celkových výsledků voleb, který neznáme. Uvedená data platí, pokud by výsledky voleb byly prostřednictvím Sbírky zákonů oznámeny 6. 10. 2020. Jakmile budou výsledky oficiálně oznámeny, lhůty případně upravíme.
**) Kromě úhrady volebních výdajů a případné pokuty uložené Úřadem
***) Po převedení prostředků je možné účet zrušit.
****) Nezávislý kandidát do 15 dnů ode dne, kdy byly peněžní prostředky na volebním účtu nevyužité na volební kampaň převedeny na veřejně prospěšný účel, zveřejní na svých internetových stránkách a současně zašle Úřadu jím podepsanou informaci o tom, komu, v jakém rozsahu a na jaký veřejně prospěšný účel byly tyto peněžní prostředky převedeny.