Lhůty pro volby do Senátu 2022

Lhůty v řádných volbách do Senátu 2022

Úkon Termín
Zřízení volebního účtu úterý 19.4.2022
Zveřejnění údajů o dárcích a poskytovatelích bezúplatných plnění – 1. kolo středa 21.9.2022 (0:00 hod., resp. úterý 24:00 hod.)
Zveřejnění údajů o dárcích a poskytovatelích bezúplatných plnění – 2. kolo středa 28.9.2022 (0:00 hod., resp. úterý 24:00 hod.)
Zveřejnění výdajů kampaně registrované třetí osoby pátek 14.10.2022
RTO musí ponechat zveřejněný přehled výdajů středa 4.1.2023 *
Strany a nezávislí kandidáti musejí předložit zprávu o financování kampaně pondělí 2.1.2023 *
Strany a nezávislí kandidáti musejí zaslat účetnictví kampaně pondělí 2.1.2023 *
S penězi na volebních účtech stran a nezávislých kandidátů nelze disponovat min.** do pondělí 3.4.2023 *
Lhůta, do níž je nutné převést nevyužité prostředky z volebního účtu, pokud se subjektem není vedeno správní řízení.*** čtvrtek 1.6.2023 *
Nezávislí kandidáti musejí převést nevyužité prostředky na veřejně prospěšné účely do **** čtvrtek 1. 6. 2023 *
RTO musí uchovat výpisy z volebního účtu pondělí 4.10.2027 *

*) Tyto lhůty se odvíjejí ode dne vyhlášení celkových výsledků voleb, který neznáme. Uvedená data platí, pokud by výsledky voleb byly prostřednictvím Sbírky zákonů oznámeny 4. 10. 2022. Jakmile budou výsledky oficiálně oznámeny, lhůty případně upravíme.
**) Kromě úhrady volebních výdajů a případné pokuty uložené Úřadem
***) Po převedení prostředků je možné účet zrušit.
****) Nezávislý kandidát do 15 dnů ode dne, kdy byly peněžní prostředky na volebním účtu nevyužité na volební kampaň převedeny na veřejně prospěšný účel, zveřejní na svých internetových stránkách a současně zašle Úřadu jím podepsanou informaci o tom, komu, v jakém rozsahu a na jaký veřejně prospěšný účel byly tyto peněžní prostředky převedeny.