Lhůty pro volby do Poslanecké sněmovny 2021

Úkon Termín
Zřídit volební účet úterý 5. leden 2021
Zveřejnění výdajů kampaně registrované třetí osoby pátek 22. říjen 2021 **
Zveřejnění údajů o dárcích a poskytovatelích bezúplatného plnění úterý 5. října 2021
RTO musí ponechat zveřejněný přehled výdajů středa 12. leden 2022 **
Strany musí předložit zprávu o financování kampaně a zveřejnit zprávu na svých internetových stránkách pondělí 10. leden 2022 **
Strany musí zaslat účetnictví kampaně pondělí 10. leden 2022 **
S penězi na volebních účtech stran nelze disponovat min. * do neděle 10. duben 2022 **
Volební účty stran lze zrušit nejdříve čtvrtek 9. červen 2022 **
RTO musí uchovat výpisy z volebního účtu pondělí 12. říjen 2026 **
*) Kromě úhrady volebních výdajů a případné pokuty uložené Úřadem
**) Odhad – platí za předpokladu, že výsledky voleb budou oznámeny v úterý po volbách (jako obvykle).