Lhůty pro volby do Poslanecké sněmovny 2021

Úkon Termín
Zřídit volební účet úterý 5. leden 2021
Zveřejnění výdajů kampaně registrované třetí osoby pátek 22. říjen 2021
Zveřejnění údajů o dárcích a poskytovatelích bezúplatného plnění úterý 5. října 2021
RTO musí ponechat zveřejněný přehled výdajů středa 12. leden 2022
Strany musí předložit zprávu o financování kampaně a zveřejnit zprávu na svých internetových stránkách pondělí 10. leden 2022
Strany musí zaslat účetnictví kampaně pondělí 10. leden 2022
S penězi na volebních účtech stran nelze disponovat min. * do neděle 10. duben 2022
Lhůta, do níž je nutné převést nevyužité prostředky z volebního účtu, pokud se subjektem není vedeno správní řízení. čtvrtek 9. červen 2022
RTO musí uchovat výpisy z volebního účtu pondělí 12. říjen 2026
*) Kromě úhrady volebních výdajů a případné pokuty uložené Úřadem