Lhůty související s doplňovacími volbami do Senátu 2019, obvod 24 (Praha 9)

Lhůty související s doplňovacími volbami do Senátu 2019, obvod 24 (Praha 9)

Poznámka: lhůtovník počítá s uveřejněním celkových výsledků voleb ve Sbírce zákonů v úterý po volebách, jak bývá obvyklé. Pokud by celkové výsledky voleb byly ve Sbírce zákonů zveřejněny v jiný den, některé níže uvedené lhůty se analogicky posunou.

Datum Úkon, povinnost, událost
středa 6. únor 2019 Zřízení volebního účtu, neprodleně poté musí být oznámeno úřadu (viz stanoviska 9, 16, 23 ,31, 33, 38 a 39 zde.
úterý 2. duben 2019* Oznámení dárců a poskytovatelů bezúplatného plnění pro 1. kolo volby.
*) Nejpozději s počátkem tohoto dne již musejí být dárci a poskytovatelé známi, proto je nutné je zveřejnit do půlnoci předchozího dne (pondělí 1. dubna).
úterý 9. duben 2019* Oznámení dárců a poskytovatelů bezúplatného plnění pro 2. kolo volby.
*) Nejpozději s počátkem tohoto dne již musejí být dárci a poskytovatelé známi, proto je nutné je zveřejnit do půlnoci předchozího dne (pondělí 8. dubna).
pátek 26. duben 2019 Zveřejnění výdajů kampaně registrované třetí osoby na jejích internetových stránkách (viz stanoviska 43 a 46 zde.
pondělí 15. červenec 2019 Lhůta pro předložení zpráv o financování kampaně (kandidující strany, koalice a nezávislí kandidáti), zprávy je nutné současně zveřejnit na stránkách kandidujících subjektů o financování kampaně
pondělí 15. červenec 2019 Lhůta pro předložení účetnictví kampaně (kandidující strany, koalice a nezávislí kandidáti) (viz stanovisko 33 zde.
úterý 16. červenec 2019 Lhůta, do níž musí registrované třetí osoby ponechat zveřejněný přehled výdajů.
pondělí 14. říjen 2019 Lhůta, do níž nelze nakládat s penězi na volebních účtech stran (zákaz platí ode dne vyhlášení celkových výsledků voleb; nevztahuje se na úhradu volebních nákladů a případné pokuty za přestupek týkající se porušení pravidel financování volební kampaně). Je-li se subjektem vedeno správní řízení, nelze s prostředky nakládat ani po tomto datu až do skončení řízení.
čtvrtek 12. prosinec 2019 Lhůta, do níž je nutné převést nevyužité prostředky z volebního účtu, pokud se subjektem není vedeno správní řízení. Strany převádějí peníze na jiný svůj účet, nezávislí kandidáti na dobročinné účely. Po převedení prostředků je možné účet zrušit. Nezávislí kandidáti musejí do 15 dní od převedení prostředků na dobročinné účely zveřejnit na svých stránkách a zaslat úřadu písemnou informaci o tom, komu, v jakém rozsahu a na jaký veřejně prospěšný účel byly prostředky převedeny!
úterý 16. duben 2024 Lhůta, po kterou musejí registrované třetí osoby uchovávat výpisy z volebního účtu.