Lhůty související s volbami do Evropského parlamentu 2019

Lhůty související s volbami do Evropského parlamentu 2019

Poznámka: lhůtovník počítá s uveřejněním celkových výsledků voleb ve Sbírce zákonů v úterý po volebách, jak bývá obvyklé. Pokud by celkové výsledky voleb byly ve Sbírce zákonů zveřejněny v jiný den, některé níže uvedené lhůty se analogicky posunou.

Datum Úkon, povinnost, událost
úterý 22. leden 2019 Zřízení volebního účtu, neprodleně poté musí být oznámeno úřadu.
úterý 21. květen 2019* Oznámení dárců a poskytovatelů bezúplatného plnění.
*) Nejpozději s počátkem tohoto dne již musejí být dárci a poskytovatelé známi, proto je nutné je zveřejnit do půlnoci předchozího dne (pondělí 20. května).
pátek 7. červen 2019 Zveřejnění výdajů kampaně registrované třetí osoby na jejích internetových stránkách.
pondělí 26. srpen 2019 Lhůta pro předložení zpráv o financování kampaně (kandidující strany či hnutí a kandidující koalice), zprávy je nutné současně zveřejnit na stránkách kandidujících subjektů o financování kampaně
pondělí 26. srpen 2019 Lhůta pro předložení účetnictví kampaně (kandidující strany či hnutí a kandidující koalice).
pondělí 26. srpen 2019 Lhůta, do níž musí registrované třetí osoby ponechat zveřejněný přehled výdajů.
pondělí 25. listopad 2019 Lhůta, do níž nelze nakládat s penězi na volebních účtech stran (zákaz platí ode dne vyhlášení celkových výsledků voleb; nevztahuje se na úhradu volebních nákladů a případné pokuty za přestupek týkající se porušení pravidel financování volební kampaně). Je-li se subjektem vedeno správní řízení, nelze s prostředky nakládat ani po tomto datu až do skončení řízení.
čtvrtek 23. leden 2020 Lhůta, do níž je nutné převést nevyužité prostředky z volebního účtu, pokud se subjektem není vedeno správní řízení. Strany převádějí peníze na jiný svůj účet. Po převedení prostředků je možné účet zrušit.
úterý 28. květen 2024 Lhůta, po kterou musejí registrované třetí osoby uchovávat výpisy z volebního účtu.