Lhůty související s volbami do Senátu 2018

Lhůty související s volbami do Senátu 2018


Datum Úkon, povinnost, událost
úterý 5. červen 2018 Zřízení volebního účtu, neprodleně poté musí být oznámeno úřadu
úterý 2. říjen 2018 Oznámení dárců a poskytovatelů bezúplatného plnění pro 1. kolo volby
úterý 9. říjen 2018 Oznámení dárců a poskytovatelů bezúplatného plnění pro 2. kolo volby
čtvrtek 25. říjen 2018 Zveřejnění výdajů kampaně registrované třetí osoby
pondělí 7. leden 2019 Lhůta, do níž musí registrované třetí osoby ponechat zveřejněný přehled výdajů
pondělí 14. leden 2019 Lhůta pro předložení zpráv o financování kampaně (kandidující strany, koalice a nezávislí kandidáti), zprávy je nutné současně zveřejnit na stránkách kandidujících subjektů o financování kampaně
pondělí 14. leden 2019 Lhůta pro předložení účetnictví kampaně (kandidující strany, koalice a nezávislí kandidáti)
pondělí 15. duben 2019 Lhůta, do níž nelze nakládat s penězi na volebních účtech stran (zákaz platí ode dne předložení zprávy o financování kampaně).
středa 12. červen 2019 Lhůta, ve které nejdříve je možné zrušit volební účet (není-li se subjektem vedeno správní řízení).
pondělí 16. říjen 2023 Lhůta, po kterou musejí registrované třetí osoby uchovávat výpisy z volebního účtu.