Politické strany a politická hnutí

Příspěvky ze státního rozpočtu, příjmy z darů a jiných bezúplatných plnění vedou politické strany, politická hnutí a politické instituty na zvláštním účtu umožňujícím bezplatný a nepřetržitý přístup třetích osob k zobrazování přehledu platebních transakcí na těchto účtech (tzv. „zvláštní účet“).
Tento účet je zřízen na základě ustanovení § 17a odst. 3 zákona č. 302/2016 Sb.