Lhůty v doplňovacích volbách do Senátu

obvod 32 – Teplice
Vzhledem k tomu, že Vláda ČR usnesením č. 218 z 15. 3. 2020 doplňovací volby do Senátu v obvodě č. 32 odložila, jsou všechny lhůty, které měly nastat po 15. 3. 2020, zatím neznámé. Zveřejníme je poté, co prezident republiky vyhlásí nový termín voleb. Datum začátku volební kampaně zůstává stejné (27. 1. 2020, tedy den, kdy byly volby vyhlášeny), technicky vzato jsou tak všichni kandidující stále v režimu volební kampaně podle volebního zákona.

ÚkonTermín
Zřízení volebního účtu3. 2. 2020
Oznámení dárců a poskytovatelů bezúplatného plnění – 1. kolo
Oznámení dárců a poskytovatelů bezúplatného plnění – 2. kolo
Zveřejnění výdajů kampaně registrované třetí osoby (informace o struktuře výdajů viz zde)
RTO musí ponechat zveřejněný přehled výdajů do
Strany, koalice a nezávislí kandidáti musejí předložit zprávu i financování kampaně do
Strany, koalice a nezávislí kandidáti musejí zaslat účetnictví kampaně do
S penězi na volebních účtech stran nelze disponovat ** min. do
Volební účty stran, koalic a nezávislých kandidátů lze zrušit nejdříve
Nezávislí kandidáti musejí převést nevyužité prostředky na veřejně prospěšné účely do ***
RTO musí uchovat výpisy z volebního účtu do

*) Tyto lhůty se odvíjejí ode dne vyhlášení celkových výsledků voleb, který neznáme. Jakmile budou výsledky oficiálně oznámeny, lhůty případně upravíme.
**) Kromě úhrady volebních výdajů a případné pokuty uložené Úřadem
***) Nezávislý kandidát do 15 dnů ode dne, kdy byly peněžní prostředky na volebním účtu nevyužité na volební kampaň převedeny na veřejně prospěšný účel, zveřejní na svých internetových stránkách a současně zašle Úřadu jím podepsanou informaci o tom, komu, v jakém rozsahu a na jaký veřejně prospěšný účel byly tyto peněžní prostředky převedeny.