Lhůty v doplňovacích volbách do Senátu

obvod 32 – Teplice

ÚkonTermín
Zřízení volebního účtu3. 2. 2020
Oznámení dárců a poskytovatelů bezúplatného plnění – 1. kolo24. 3. 2020
Oznámení dárců a poskytovatelů bezúplatného plnění – 2. kolo31. 3. 2020
Zveřejnění výdajů kampaně registrované třetí osoby (informace o struktuře výdajů viz zde)17. 4. 2020 *
RTO musí ponechat zveřejněný přehled výdajů do7. 7. 2020 *
Strany, koalice a nezávislí kandidáti musejí předložit zprávu i financování kampaně do6. 7. 2020 *
Strany, koalice a nezávislí kandidáti musejí zaslat účetnictví kampaně do6. 7. 2020 *
S penězi na volebních účtech stran nelze disponovat ** min. do5. 10. 2020 *
Volební účty stran, koalic a nezávislých kandidátů lze zrušit nejdříve4. 12. 2020 *
Nezávislí kandidáti musejí převést nevyužité prostředky na veřejně prospěšné účely do ***4. 12. 2020 *
RTO musí uchovat výpisy z volebního účtu do7. 4. 2025 *

*) Tyto lhůty se odvíjejí ode dne vyhlášení celkových výsledků voleb, který neznáme, pouze odhadujeme, že výsledky voleb budou oficiálně vyhlášeny 7. 4. 2020. Jakmile budou výsledky oficiálně oznámeny, lhůty případně upravíme.
**) Kromě úhrady volebních výdajů a případné pokuty uložené Úřadem
***) Nezávislý kandidát do 15 dnů ode dne, kdy byly peněžní prostředky na volebním účtu nevyužité na volební kampaň převedeny na veřejně prospěšný účel, zveřejní na svých internetových stránkách a současně zašle Úřadu jím podepsanou informaci o tom, komu, v jakém rozsahu a na jaký veřejně prospěšný účel byly tyto peněžní prostředky převedeny.