Lhůty v doplňovacích volbách do Senátu

obvod 32 – Teplice

ÚkonTermín
Zřízení volebního účtu3. 2. 2020
Oznámení dárců a poskytovatelů bezúplatného plnění – 1. kolo03.06.2020 0:00 hod.
Oznámení dárců a poskytovatelů bezúplatného plnění – 2. kolo10.06.2020 0:00 hod.
Zveřejnění výdajů kampaně registrované třetí osoby (informace o struktuře výdajů viz zde)26.06.2020
RTO musí ponechat zveřejněný přehled výdajů do16.09.2020
Strany, koalice a nezávislí kandidáti musejí předložit zprávu i financování kampaně do14.09.2020
Strany, koalice a nezávislí kandidáti musejí zaslat účetnictví kampaně do14.09.2020
S penězi na volebních účtech stran nelze disponovat ** min. do14.12.2020
Volební účty stran, koalic a nezávislých kandidátů lze zrušit nejdříve12.02.2021
Nezávislí kandidáti musejí převést nevyužité prostředky na veřejně prospěšné účely do ***12.02.2021
RTO musí uchovat výpisy z volebního účtu do16.06.2025

*) Tyto lhůty se odvíjejí ode dne vyhlášení celkových výsledků voleb, který neznáme, ale předpokládáme, že nastane v úterý 16. 6. 2020. Jakmile budou výsledky oficiálně oznámeny, lhůty případně upravíme.
**) Kromě úhrady volebních výdajů a případné pokuty uložené Úřadem
***) Nezávislý kandidát do 15 dnů ode dne, kdy byly peněžní prostředky na volebním účtu nevyužité na volební kampaň převedeny na veřejně prospěšný účel, zveřejní na svých internetových stránkách a současně zašle Úřadu jím podepsanou informaci o tom, komu, v jakém rozsahu a na jaký veřejně prospěšný účel byly tyto peněžní prostředky převedeny.