Zprávy o financování kampaně - doplňovací volby do Senátu, obvod 39

Zprávy ve formátu otevřených dat (strany a kandidáti využili online aplikaci)
Zde jsou k dispozici zprávy od stran a kandidátů, kteří využili online aplikaci úřadu. Data lze zobrazovat a stahovat ve formátech html, csv, xls a json. Využití online aplikace nebylo povinné. Automaticky se zde zpřístupní každá zpráva, kterou kandidát v online aplikaci uzavřel.

Ostatní zprávy (v pdf dle formuláře příslušné vyhlášky)
Zde naleznete v pdf zprávy od ostatních stran a kandidátů, kteří vyplnili papírový formulář dle příslušné vyhlášky nebo zprávu vyhotovili vlastním způsobem. Zprávy se zde umisťují manuálně, je proto pravděpodobná určitá prodleva mezi doručením úřadu a zveřejněním (obvykle do dvou pracovních dnů).