Zprávy o financování volební kampaně - PS 2017, otevřená data

Zprávy o financování volební kampaně

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR 2017
Zprávy v internetové aplikaci ÚDHPSH
Přehled obsahuje jen zprávy, které politické strany vypracovaly v internetové aplikaci ÚDHPSH. Použít internetovou aplikaci úřadu není povinností stran.
Zprávy ve standardním formuláři
Zprávy subjektů, které ji vyplnily ve standardním formuláři dle příslušné vyhlášky, nalezne pod odkazy níže. Zpřístupníme je zde postupně v dohledné době. Do té doby si můžete zprávy prohlédnout na webech samotných stran, rozcestník je k dispozici zde.

ANO 2011
CESTA ODPOVĚDNÉ SPOLEČNOSTI
Česká národní fronta
Česká pirátská strana
Česká strana národně sociální
Dělnická strana sociální spravedlnosti
Dobrá volba 2016
Křesťanská a demokratická unie – Československá strana lidová
Národ Sobě
OBČANÉ 2011
Občanská demokratická aliance
Občanská demokratická strana
Radostné Česko
Společnost proti developerské výstavbě v Prokopském údolí
STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ
Strana Práv Občanů
Strana soukromníků České republiky
Strana zelených
Svoboda a přímá demokracie – Tomio Okamura (SPD)
TOP 09
Unie Hrdosti, Aktivity, Vlastenectví, Empatie a Lidskosti 2017

Česká strana sociálně demokratická
Komunistická strana Čech a Moravy
REALISTÉ
Referendum o EU
ROZUMNÍ – stop migraci a diktátu EU (…)
Řád národa – Vlastenecká unie
Sdružení pro republiku – Republikánská strana Československa Miroslava Sládka
Strana svobodných občanů
Volte Pravý Blok – stranu za snadnou a rychlou ODVOLATELNOST (…)
ANO 2011
Celá zpráva (html)
Peněžní dary fyzické osobyCSVHTMLXLSJSON
Bezúplatná plnění fyzické osobyCSVHTMLXLSJSON
Peněžní dary právnické osobyCSVHTMLXLSJSON
Bezúplatná plnění právnické osobyCSVHTMLXLSJSON
VýdajeCSVHTMLXLSJSON
Peněžité dluhyCSVHTMLXLSJSON
Dodatečné informaceTXT
CESTA ODPOVĚDNÉ SPOLEČNOSTI
Celá zpráva (html)
Peněžní dary fyzické osobyCSVHTMLXLSJSON
Bezúplatná plnění fyzické osobyCSVHTMLXLSJSON
Peněžní dary právnické osobyCSVHTMLXLSJSON
Bezúplatná plnění právnické osobyCSVHTMLXLSJSON
VýdajeCSVHTMLXLSJSON
Peněžité dluhyCSVHTMLXLSJSON
Dodatečné informaceTXT
Česká národní fronta
Celá zpráva (html)
Peněžní dary fyzické osobyCSVHTMLXLSJSON
Bezúplatná plnění fyzické osobyCSVHTMLXLSJSON
Peněžní dary právnické osobyCSVHTMLXLSJSON
Bezúplatná plnění právnické osobyCSVHTMLXLSJSON
VýdajeCSVHTMLXLSJSON
Peněžité dluhyCSVHTMLXLSJSON
Dodatečné informacežádné
Česká strana národně sociální
Celá zpráva (html)
Peněžní dary fyzické osobyCSVHTMLXLSJSON
Bezúplatná plnění fyzické osobyCSVHTMLXLSJSON
Peněžní dary právnické osobyCSVHTMLXLSJSON
Bezúplatná plnění právnické osobyCSVHTMLXLSJSON
VýdajeCSVHTMLXLSJSON
Peněžité dluhyCSVHTMLXLSJSON
Dodatečné informaceTXT
Dělnická strana sociální spravedlnosti
Celá zpráva (html)
Peněžní dary fyzické osobyCSVHTMLXLSJSON
Bezúplatná plnění fyzické osobyCSVHTMLXLSJSON
Peněžní dary právnické osobyCSVHTMLXLSJSON
Bezúplatná plnění právnické osobyCSVHTMLXLSJSON
VýdajeCSVHTMLXLSJSON
Peněžité dluhyCSVHTMLXLSJSON
Dodatečné informacežádné
Dobrá volba 2016
Celá zpráva (html)
Peněžní dary fyzické osobyCSVHTMLXLSJSON
Bezúplatná plnění fyzické osobyCSVHTMLXLSJSON
Peněžní dary právnické osobyCSVHTMLXLSJSON
Bezúplatná plnění právnické osobyCSVHTMLXLSJSON
VýdajeCSVHTMLXLSJSON
Peněžité dluhyCSVHTMLXLSJSON
Dodatečné informacežádné
Křesťanská a demokratická unie – Československá strana lidová
Celá zpráva (html)
Peněžní dary fyzické osobyCSVHTMLXLSJSON
Bezúplatná plnění fyzické osobyCSVHTMLXLSJSON
Peněžní dary právnické osobyCSVHTMLXLSJSON
Bezúplatná plnění právnické osobyCSVHTMLXLSJSON
VýdajeCSVHTMLXLSJSON
Peněžité dluhyCSVHTMLXLSJSON
Dodatečné informacežádné
Národ Sobě
Celá zpráva (html)
Peněžní dary fyzické osobyCSVHTMLXLSJSON
Bezúplatná plnění fyzické osobyCSVHTMLXLSJSON
Peněžní dary právnické osobyCSVHTMLXLSJSON
Bezúplatná plnění právnické osobyCSVHTMLXLSJSON
VýdajeCSVHTMLXLSJSON
Peněžité dluhyCSVHTMLXLSJSON
Dodatečné informacežádné
OBČANÉ 2011
Celá zpráva (html)
Peněžní dary fyzické osobyCSVHTMLXLSJSON
Bezúplatná plnění fyzické osobyCSVHTMLXLSJSON
Peněžní dary právnické osobyCSVHTMLXLSJSON
Bezúplatná plnění právnické osobyCSVHTMLXLSJSON
VýdajeCSVHTMLXLSJSON
Peněžité dluhyCSVHTMLXLSJSON
Dodatečné informacežádné
Občanská demokratická aliance
Celá zpráva (html)
Peněžní dary fyzické osobyCSVHTMLXLSJSON
Bezúplatná plnění fyzické osobyCSVHTMLXLSJSON
Peněžní dary právnické osobyCSVHTMLXLSJSON
Bezúplatná plnění právnické osobyCSVHTMLXLSJSON
VýdajeCSVHTMLXLSJSON
Peněžité dluhyCSVHTMLXLSJSON
Dodatečné informacežádné
Občanská demokratická strana
Celá zpráva (html)
Peněžní dary fyzické osobyCSVHTMLXLSJSON
Bezúplatná plnění fyzické osobyCSVHTMLXLSJSON
Peněžní dary právnické osobyCSVHTMLXLSJSON
Bezúplatná plnění právnické osobyCSVHTMLXLSJSON
VýdajeCSVHTMLXLSJSON
Peněžité dluhyCSVHTMLXLSJSON
Dodatečné informaceTXT
Česká pirátská strana
Celá zpráva (html)
Peněžní dary fyzické osobyCSVHTMLXLSJSON
Bezúplatná plnění fyzické osobyCSVHTMLXLSJSON
Peněžní dary právnické osobyCSVHTMLXLSJSON
Bezúplatná plnění právnické osobyCSVHTMLXLSJSON
VýdajeCSVHTMLXLSJSON
Peněžité dluhyCSVHTMLXLSJSON
Dodatečné informacežádné
Radostné Česko
Celá zpráva (html)
Peněžní dary fyzické osobyCSVHTMLXLSJSON
Bezúplatná plnění fyzické osobyCSVHTMLXLSJSON
Peněžní dary právnické osobyCSVHTMLXLSJSON
Bezúplatná plnění právnické osobyCSVHTMLXLSJSON
VýdajeCSVHTMLXLSJSON
Peněžité dluhyCSVHTMLXLSJSON
Dodatečné informacežádné
Strana soukromníků České republiky
Celá zpráva (html)
Peněžní dary fyzické osobyCSVHTMLXLSJSON
Bezúplatná plnění fyzické osobyCSVHTMLXLSJSON
Peněžní dary právnické osobyCSVHTMLXLSJSON
Bezúplatná plnění právnické osobyCSVHTMLXLSJSON
VýdajeCSVHTMLXLSJSON
Peněžité dluhyCSVHTMLXLSJSON
Dodatečné informacežádné
Svoboda a přímá demokracie – Tomio Okamura (SPD)
Celá zpráva (html)
Peněžní dary fyzické osobyCSVHTMLXLSJSON
Bezúplatná plnění fyzické osobyCSVHTMLXLSJSON
Peněžní dary právnické osobyCSVHTMLXLSJSON
Bezúplatná plnění právnické osobyCSVHTMLXLSJSON
VýdajeCSVHTMLXLSJSON
Peněžité dluhyCSVHTMLXLSJSON
Dodatečné informaceTXT
Společnost proti developerské výstavbě v Prokopském údolí
Celá zpráva (html)
Peněžní dary fyzické osobyCSVHTMLXLSJSON
Bezúplatná plnění fyzické osobyCSVHTMLXLSJSON
Peněžní dary právnické osobyCSVHTMLXLSJSON
Bezúplatná plnění právnické osobyCSVHTMLXLSJSON
VýdajeCSVHTMLXLSJSON
Peněžité dluhyCSVHTMLXLSJSON
Dodatečné informaceTXT
Strana Práv Občanů
Celá zpráva (html)
Peněžní dary fyzické osobyCSVHTMLXLSJSON
Bezúplatná plnění fyzické osobyCSVHTMLXLSJSON
Peněžní dary právnické osobyCSVHTMLXLSJSON
Bezúplatná plnění právnické osobyCSVHTMLXLSJSON
VýdajeCSVHTMLXLSJSON
Peněžité dluhyCSVHTMLXLSJSON
Dodatečné informaceTXT
STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ
Celá zpráva (html)
Peněžní dary fyzické osobyCSVHTMLXLSJSON
Bezúplatná plnění fyzické osobyCSVHTMLXLSJSON
Peněžní dary právnické osobyCSVHTMLXLSJSON
Bezúplatná plnění právnické osobyCSVHTMLXLSJSON
VýdajeCSVHTMLXLSJSON
Peněžité dluhyCSVHTMLXLSJSON
Dodatečné informaceTXT
TOP 09
Celá zpráva (html)
Peněžní dary fyzické osobyCSVHTMLXLSJSON
Bezúplatná plnění fyzické osobyCSVHTMLXLSJSON
Peněžní dary právnické osobyCSVHTMLXLSJSON
Bezúplatná plnění právnické osobyCSVHTMLXLSJSON
VýdajeCSVHTMLXLSJSON
Peněžité dluhyCSVHTMLXLSJSON
Dodatečné informacežádné
Unie Hrdosti, Aktivity, Vlastenectví, Empatie a Lidskosti 2017
Celá zpráva (html)
Peněžní dary fyzické osobyCSVHTMLXLSJSON
Bezúplatná plnění fyzické osobyCSVHTMLXLSJSON
Peněžní dary právnické osobyCSVHTMLXLSJSON
Bezúplatná plnění právnické osobyCSVHTMLXLSJSON
VýdajeCSVHTMLXLSJSON
Peněžité dluhyCSVHTMLXLSJSON
Dodatečné informacežádné
Strana zelených
Celá zpráva (html)
Peněžní dary fyzické osobyCSVHTMLXLSJSON
Bezúplatná plnění fyzické osobyCSVHTMLXLSJSON
Peněžní dary právnické osobyCSVHTMLXLSJSON
Bezúplatná plnění právnické osobyCSVHTMLXLSJSON
VýdajeCSVHTMLXLSJSON
Peněžité dluhyCSVHTMLXLSJSON
Dodatečné informacežádné